3,2,1,0, czyli jak kupować jaja

Drukuj
Najważniejsze jest to jak żyła kura, która zniosła dla nas jajko. Czy była traktowana jak maszyna produkcyjna, czy jak… kura.

Na skorupce każdego jajka znajduje się pieczątka składająca się z cyfr i liter. Pierwsza cyfra to 0,1,2 lub 3. I to te właśnie cyfry są symbolami życia, jakie wiodła nioska.

Cyfra 3 oznacza, że kura mieszkała w klatce, bez ściółki i bez możliwości rozprostowania skrzydeł, nigdy z niej nie wyszła oraz była karmiona modyfikowanymi genetycznie preparatami mającymi wzmóc jej nośność.

Cyfra 2 oznacza, że nioska mieszkała w kurniku, miała pod nogami ściółkę lub piasek, w którym mogła grzebać (kura jest ptakiem grzebiącym i pozbawienie jej tej możliwości deformuje jej nóżki i pazury), miała grzędę, ale nigdy nie wychodziła na dwór. Oraz była karmiona podobnie jak jej koleżanka z klatki.

Nioska, która zniosła jajko, na którym przybito pieczątkę zaczynającą się cyfrą 1 miała dostęp do świeżego powietrza i grzędę. Jadła to, co koleżanki z klatki i kurnika.

Najlepiej więc kupować jajka z symbolem 0 na początku ciągu cyfr, znajdujących się na skorupce. Kura, której jajko opieczętowano cyfrą 0, mogła swobodnie wychodzić z kurnika na świeże powietrze, miała grzędę, dostęp do zielsk, ulubionych chwastów i trawy oraz była dokarmiana ekologicznym, niemodyfikowanym ziarnem. Jajka od tych kur są najdroższe, najzdrowsze i najsmaczniejsze.

Po cyfrach 0,1,2 lub 3 na pieczątce znajduje się symbol państwa, w którym żyła kura – PL (polska) oraz osiem cyfr określających zakład lub gospodarstwo, w którym przyszło jej mieszkać. Klasa A oznacza świeże jajka bez uszkodzeń skorupki. B - to jajka niższej jakości, C - jajka do użytku przemysłowego.

Redakcja