Studia Kultura Kulinarna na Uniwersytecie Warszawskim

Drukuj
Jedzenie staje się obiektem badań naukowych nie tylko pod względem wartości odżywczych i zdrowotnych, ale także jako zjawisko społeczne i kulturowe.

W ramach nurtu określanego jako food studies badacze z różnych gałęzi nauki analizują jaką rolę jedzenie odgrywa w relacjach między ludźmi, jakie są psychologiczne, ekonomiczne, prawne a nawet polityczne uwarunkowania związane z jedzeniem. Jak i pod wpływem jakich czynników zmieniają się obyczaje jedzeniowe? Czemu pewne pokarmy są tabu a inne zyskują rangę produktów luksusowych? Jaką rolę w kontaktach międzykulturowych odgrywają kuchnie etniczne? To tylko kilka pytań na jakie próbują znaleźć odpowiedź badacze działający w ramach food studies.

Kultura Kulinarna to nowy kierunek studiów podyplomowych przy Instytucie Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego. Swoją wiedzą podzielą się specjaliści zajmujący się różnymi perspektywami teoretycznymi, od perspektywy historycznej (prof. Jarosław Dumanowski, najlepszy specjalista od kuchni staropolskiej), poprzez kulturową (prof. Jacek Kurczewski, najbardziej znany polski uczony zajmujący się socjologią obyczajowości) po prawną (prof. Małgorzata Fuszara, pełnomocnik rządu ds. równego traktowania). Oddzielne przedmioty poświęcone będą problemamom reglamentacji i głodu, społecznych ruchów jedzeniowych (slow food, wegetarianizm, kultura foodies) i jedzenia w sztuce, literaturze i filmie. Na temat różnych kuchni etnicznych (afrykańskiej, azjatyckiej, śródziemnomorskiej, żydowskiej, romskiej) poprowadzą zajęcia badacze i eksperci zajmujący się tymi kręgami kulturowymi.  

Podyplomowe Studia Kultura Kulinarna

ul. Nowy Świat 69, pokój nr 2

00-927 Warszawa

http://www.isns.uw.edu.pl/studia.php?isns=studia-podyplomowe-kultura-kulinarna

FACEBOOK