Trzy znaki smaku

Drukuj
zdj. shutterstock
Największymi beneficjentami unijnych dotacji są rolnicy produkujący tradycyjną, ekologiczną żywność. Jednym z działań unijnych, które Agencja Rynku Rolnego i Ministerstwo Rolnictwa wprowadzają właśnie w Polsce jest program certyfikowania i ochrony produktów regionalnych i tradycyjnych.

Wszyscy znamy te oznaczenia z etykiet dobrych włoskich, francuskich czy hiszpańskich win, oliw, wędlin i serów. Teraz polscy producenci mogą starać się uzyskać je dla swoich produktów.

Unia Europejska chroni wspomniane powyżej produkty przyznając następujące trzy oznaczenia:

  • Chroniona Nazwa Pochodzenia (CHNP)

  • Chronione Oznaczenie Geograficzne (ChOG)

  • Gwarantowana Tradycyjna Specjalność (GTS)

Do tej pory oznaczonych zostało 36 polskich produktów, które różnią się od produktów masowych i posiadają gwarancję wysokiej jakości, podlegają surowym przepisom produkcji i kontroli, istnieje możliwość odtworzenia ich historii, odpowiadają nowoczesnemu stylowi życia przyjaznemu i bliskiemu naturze, swoje charakterystyczne cechy zawdzięczają temu, że powstały w konkretnych regionach lub tradycyjnym sposobom wytwarzania, ich jakość wynika z doświadczeń i tradycji kształtowanych przez całe pokolenia, zaś ochrona unijnego systemu powoduje, że ich fałszowanie jest karane.

Całe europejskie prawodawstwo zmierza w kierunku promowania żywności wysokiej jakości. W 1992 roku Unia Europejska przyjęła serię rozporządzeń, które otaczają szczególną ochroną producentów, często drobnych, wytwarzających właśnie taką żywność, której szczególne cechy związane są ze środowiskiem, w którym powstaje i z tradycją. W celu wyróżnienia tych wyjątkowych produktów stworzono europejski system oznaczeń. Jego głównym zadaniem jest, po pierwsze, informowanie konsumentów, że trzymają w ręku produkt wysokiej jakości, po drugie – ochrona producentów przed nieuczciwymi konkurentami, wypuszczającymi na rynek podróbki.

W ramach europejskiej polityki jakości i ochrony produktów wyjątkowych, wyróżnia się dwie kategorie produktów :

- produkty regionalne znanego pochodzenia, których dotyczy oznaczenie Chroniona Nazwa Pochodzenia oraz Chronione Oznaczenie Geograficzne,

- produkty tradycyjne, których dotyczy oznaczenie Gwarantowana Tradycyjna Specjalność.

Chroniona Nazwa Pochodzenia (ChNP), jest to europejski znak przyznawany produktom regionalnym wyjątkowej jakości, o nazwie nawiązującej do miejsca w którym jest wytwarzany i podkreślającej ich związek z tym miejscem. Wszystkie surowce, potrzebne do wytworzenia tego produktu pochodzą z określonego obszaru geograficznego oraz wszystkie fazy wytwarzania odbywają się na tym obszarze.

Oznaczenie ChNP znajduje się na następujących polskich produktach: bryndza podhalańska, fasola Piękny Jaś z Doliny Dunajca, fasola wrzawska, karp zatorski, miód z Sejneńszczyzny/Łoździejszczyzny, oscypek, podkarpacki miód spadziowy, redykołka, wiśnia nadwiślanka.

Więcej informacji dla konsumentów i wytwórców ubiegających się o przyznanie certyfikatów znajduje się na stronie: trzyznakismaku.pl

Maryla Musidłowska